Privacy

Wij, van gezondeten.nl hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wie zijn wij? Wij zijn gezondeten.nl en zijn gevestigd aan de Arlandaweg 92 te (1043) EX Amsterdam. Gezondeten.nl houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


AVG

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens; – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de je persoonsgegeven zijn beveiligd;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Jou wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.


Welke Persoonsgegevens Verwerken Wij?

Als je onze website bezoekt verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, zoals het IP-adres van je computer, het tijdstip waarop je de website bezoekt en gegevens die de door jou gebruikte browser meestuurt.

Wij gebruiken deze gegevens om het gebruik van onze website te analyseren en de werking ervan te verbeteren. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons bijvoorbeeld in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken.

Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. Deze gegevens bewaren wij zolang zij voor ons relevant zijn.


Inschrijven Voor Onze Nieuwsbrief

Via de website kun je aangeven of je onze nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen. Wij versturen nieuwsbrieven tot het moment je aangeeft die niet meer te willen ontvangen. Bij iedere nieuwsbrief staat onderaan een link waarmee je kunt aangeven je te willen uitschrijven. Je ontvangt dan van ons geen nieuwsbrieven meer, tot het moment je je weer aanmeldt.

Door Ons Ingeschakelde Derde Partijen (Verwerkers)
Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die – uitsluitend in onze opdracht – persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkers-overeenkomst.

In deze verwerkers-overeenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.


Verstrekking Persoons-Gegevens Aan Derden

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

De verwerker buiten de EER die ons diensten verleent bij het versturen van online nieuwsbrieven en het verwerken van gegevens ingevuld op de web-formulieren op onze website, is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft een registratie voor het EU-US Privacy Shield. Meer informatie daarover vindt u op: https://www.privacyshield.gov/welcome.


Jouw Rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

Ook kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij.

Wil je gebruik maken van jou rechten, dan kan je contact met ons opnemen door middel van het contact formulier.


Klachten

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen.

Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan is het altijd mogelijk om jezelf te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ben jij nog geen onderdeel van ons team?

Ben jij een dietist, voedingswetenschapper of heb jij een andere voeding gerelateerde opleiding afgerond? Dan zijn wij op zoek naar jou! Gezondeten.nl is een gezondheidsplatform met als doel Nederland te informeren en inspireren gezonder te gaan eten. Wil jij hier deel van uitmaken en jezelf profileren als expert? Dat komt goed uit! Wij zijn altijd op zoek naar professionals die ons team komen versterken. Heb je vragen of wil je meer weten neem dan contact met ons op.

Direct aanmelden
Volg ons