Is anorexia nervosa erfelijk?

Is anorexia nervosa erfelijk?

Als jij een eetstoornis hebt gehad, krijgen je kinderen dit dan ook? Dat kan, maar het hoeft niet. Genen én omgevingsfactoren spelen een rol bij de ontwikkeling van mentale aandoeningen. Genen kunnen iemand wel veel gevoeliger maken voor het ontwikkelen van een eetstoornis. Nakomelingen van anorexiapatiënten hebben 11,3 keer meer kans op het ontwikkelen van anorexia nervosa dan nakomelingen van mensen zonder eetstoornis.

Persoonlijkheidskenmerken en eetstoornissen

Van sommige genen die zijn geïdentificeerd in de bijdrage aan eetstoornissen, is aangetoond dat ze verband houden met specifieke persoonlijkheidskenmerken. Er wordt aangenomen dat ze in hoge mate erfelijk zijn en vaak bestaan vóór het begin van de eetstoornis. Deze eigenschappen zijn:

  • Obsessief denken
  • Perfectionistische neigingen
  • Gevoeligheid voor beloning en straf
  • Emotionele instabiliteit
  • Overgevoeligheid
  • Impulsiviteit

ndere mentale aandoeningen in de familie

Een familielid hebben met andere mentale aandoening zoals een angststoornis, depressie of verslaving kan ook de kans op een eetstoornis vergroten. In een studie door de Washington University School of Medicine in St. Louis, ontdekten onderzoekers dat eetstoornissen en alcoholafhankelijkheid enkele van dezelfde genen kunnen delen. Uit gegevens verzameld van 6000 volwassen tweelingen in Australië bleek dat gemeenschappelijke genetische factoren ten grondslag liggen aan alcoholisme en bepaalde symptomen van eetstoornissen, zoals eetbuien, zelfopgewekt braken en misbruik van laxeermiddelen.

Omgeving

Niet iedereen met familieleden met anorexia ontwikkelt dit zelf. Je omgeving waar je opgroeit is ook belangrijk. Negatieve omgevingsfactoren zijn onder meer de druk om dun te zijn, kritiek op het uiterlijk en plagerige of negatieve opmerkingen over gewicht van familie of leeftijdsgenoten.

In een beroemd onderzoek van Dr. Anne Becker uit 2002 bezochten Becker en collega's Fiji in 1995. Dit was een paar weken nadat de televisie werd geïntroduceerd op het eiland, en zij keerde in 1998, drie jaar later, terug. Elke keer vroegen ze Fijische meisjes in de schoolleeftijd (gemiddelde leeftijd 17 jaar) hoeveel tv ze keken (en hun houding ten opzichte van de programmering), en vragen over hun eetgedrag. Hoge scores op een eetstoornisschaal stegen met 12,7%.  Zo nam opzettelijk overgeven om het gewicht onder controle te houden toe met 11,3% tussen 1995 en 1998. Becker concludeerde dat "de belangrijkste indicatoren van een eetstoornis significant vaker voorkwamen na blootstelling aan televisie." 

Genetische factoren

Kortom, genetische factoren achter eetstoornissen zijn complex en behoeven verder onderzoek en vooruitgang. Genetische factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan en ontwikkelen van eetstoornissen, maar bepalen niet 100% de oorzaak van een eetstoornis.

Diëtist Desiré van der Kruk beantwoordt jouw vragen

Geschreven door Desiré van der Kruk, BSc Voeding en diëtiek, WO niveau Nutrition, Exercise and Sports, Diëtist

Bericht bewaren
Beoordeel

Mogelijk ook interessant

Medisch Medisch

Is Anorexia Nervosa een modeverschijnsel?

Veel mensen denken ten onrechte dat Anorexia Nervosa een nieuwe aandoening is die onlangs is ontstaan als gevolg van maa...

Medisch Medisch

Welke medicijnen worden gebruikt bij anorexia nervosa?

Er is nog geen medicamenteuze behandeling voor anorexia nervosa goedgekeurd. Aan de andere kant wordt een deel anorexiap...

Medisch Medisch

Wat is anorexia nervosa?

Anorexia Nervosa is een eetstoornis, waarbij de persoon bewust te weinig eet. Deze eetstoornis gebeurt vaak met jongere ...

Medisch Medisch

Is Anorexia een verslaving?

Hoewel anorexia geen verslaving is, lijkt het op een verslaving. De eetstoornis houdt in dat men eten beperkt, ondanks h...

Medisch Medisch

Is anorexia dodelijk?

Anorexia nervosa staat bekend als de dodelijkste psychiatrische ziekte, met een aanzienlijk risico op overlijden en zelf...

Toon meer (24)