Doelen in Preventie-akkoord niet gehaald

Meeste doelen in preventieakkoord niet gehaald

Het Nationaal Preventie-akkoord is bedoeld om roken, overgewicht en alcohol terug te dringen. De meeste doelen voor 2020 zijn niet gehaald. Dit komt deels door corona.

Tweederde  van de afspraken niet gehaald

In het Nationaal Preventie-akkoord zijn in 2018 afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat mensen minder roken, overgewicht hebben of problematisch alcohol drinken.

Voor 2020 waren er 39 doelen gesteld die bereikt moesten worden. Hiervan zijn er slechts 13 behaald. Van de overige 26 zijn er 18 niet behaald en 2 bijna. Van 6 doelen ontbreken de cijfers en is het nog onduidelijk of ze wel of niet behaald zijn.

Wat is er wel en niet behaald?

Een aantal doelen zijn wel behaald, vooral op het gebied van roken. De accijns op sigaretten en shag is bijvoorbeeld verhoogd en in supermarkten liggen tabaksproducten niet meer in het zicht.  In de strijd tegen overgewicht is in A-merken frisdrank het aantal calorieën teruggebracht.

En op het gebied van alcoholgebruik zijn er nu op scholen interventies voor alcoholpreventie beschikbaar. Maar daar tegenover staat dat kinderboerderijen en speeltuinen en sportverenigingen nog lang niet allemaal rookvrij zijn. Calorieën in andere producten zijn nog niet verminderd en het aanbod in de supermarkten is nog te ongezond. En alcohol is nog te gemakkelijk te verkrijgen, ook voor 18-minners.

Invloed corona

Een deel van de 70 partijen die betrokken zijn bij het preventie-akkoord zegt dat het behalen van de doelen bemoeilijkt is door corona. Hierdoor moesten activiteiten worden uitgesteld of konden helemaal niet uitgevoerd worden. Ook hadden bijvoorbeeld zorg, horeca en onderwijs andere prioriteiten dan leefstijlpreventie, meldt het RIVM.

Strengere afspraken nodig

De doelen voor 2020 waren tussendoelen op weg naar de eindstreep in 2040. Maar de ambities die gesteld zijn voor 2040 gaan we op deze manier niet halen, volgens het RIVM. Zeker op het gebied van overgewicht en alcoholpreventie zijn veel strengere afspraken nodig dan nu het geval is.

Gezondheidswetenschapper Marjolein Steur

Geschreven door Marjolein Streur, GezondheidswetenschapperHBO niveau Leefstijlcoach, MSc Health sciences, BSc Gezondheidspsychologie

Bericht bewaren
Beoordeel

Mogelijk ook interessant

drinken

Weinig verandering in overgewicht, roken en alcoholgebruik

Tussen 2018 en 2021 is het aantal mensen dat te zwaar is, rookt of te veel alcohol drinkt licht gedaald. Dat blijkt uit ...

Meer openbare toiletten in natuur

Meer openbare toiletten in natuur

Goed nieuws voor mensen met een spijsverteringsziekte of blaasproblemen: de Maag Lever Darm Stichting en Natuurmonumente...

Kleurstof E171 onder andere gebruikt in tandpasta en kauwgom wordt mogelijk verboden

Kleurstof E171 wordt mogelijk verboden

Het kleur- en glansmiddel E171, dat gebruikt wordt in bijvoorbeeld kauwgom en snoep, is mogelijk niet veilig. De Consume...

“Groentesnoepjes” van Nicolette van Dam meest misleidende product

Groentesnoepjes van Nicolette van Dam meest misleidende product

Yummy Veggie Candy van Lets is door de consumenten gekozen als meest misleidende product van 2021. In deze groentesnoepj...

meer bewegen

Wat levert meer beweging op?

Het behalen van bewegingsdoel van het Nationaal Preventieakkoord zorgt niet alleen voor verbetering van de volksgezondhe...

Toon meer (211)