Zijn bestrijdingsmiddelen schadelijk voor de gezondheid?

Zijn bestrijdingsmidde­l­e­n schadelijk voor de gezondheid?

Grote hoeveelheden van bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor de gezondheid. Echter, residuen van bestrijdingsmiddelen op bijvoorbeeld groenten en fruit zijn veilig om te consumeren. De hoeveelheden waarbij bestrijdingsmiddelen wel of niet schadelijk zijn, worden bepaald en vastgelegd in de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Wgb). Om deze wet te waarborgen worden er onder andere veel controles uitgevoerd door het bedrijfsleven en door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Uit de controles van het NVWA blijkt dat 98% producten voldoen aan de wettelijke eisen van Wgb.

Een persoon kan te veel residuen van bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen door het het eten van veel producten waarbij vergelijkbare bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn. Mogelijke gezondheidsklachten die dan ontstaan zijn misselijkheid en hoofdpijn. Er wordt veel onderzoek gedaan om dit zogenoemde cumulatieve effect mee te nemen in de wetgeving voor het toelaten van bestrijdingsmiddelen.

Tot slot kunnen de toegelaten bestrijdingsmiddelen niet in het lichaamsvet ophopen.

Rabia Kechouch beantwoordt jouw vragen | Gezondeten.nl

Geschreven door Rabia Kechouh, BSc Voeding en diëtiek, Diëtist i.o.

Bericht bewaren
Beoordeel

Mogelijk ook interessant

Gezond leven Gezond leven

Zit er gif op fruit zoals aardbeien, bessen en frambozen?

Het is algemeen bekend dat er bestrijdingsmiddelen wordt gebruikt voor de productie van ons voedsel. Maar zit dit ook op...

Gezond leven Gezond leven

In hoeverre is ons voedsel vervuild?

Het is moeilijk te zeggen in hoeverre ons voedsel "vervuild" zou zijn. Dit komt onder andere omdat het een ruime vraagst...

Gezond leven Gezond leven

Wanneer kan voeding schadelijk zijn?

In de EU en in Nederland zijn er strikte regels rondom voedselveiligheid. Hier hanteren horeca belangrijke regels welke ...

Voeding Voeding

Welke koffiesoorten kunnen zijn schadelijk voor je?

In koffie zitten verschillende stoffen die schadelijk kunnen zijn. Zo zit in elke koffie cafeïne en bij een grote hoevee...

Medisch Medisch

Wat wordt er bedoeld met metabole gezondheid?

Onder metabole gezondheid wordt "de mate waarin de stofwisseling van een mens functioneert" bedoeld. Een ander woord voo...

Toon meer (1544)